Dokonaj płatności

callback

Podaj nam swój numer oddzwonimy do Ciebie.

Strony Internetowe

dla każdego

Tworzymy strony internetowe od pomysłu do przemysłu. Tutaj możesz zamówić projekt, wygląd, grafikę, zdjęcia, teksty, domenę, adresy email i pozycjonowanie Twojej strony. Wszystko z jednej ręki – profesjonalnie, błyskawicznie, tanio i pod klucz.

dowiedz się więcej

Warunki współpracy z @media

Prosimy o zapoznanie się z ogólnymi warunkami współpracy, które regulują zasady, na jakich @media podejmuje się zrealizować zlecenia swoich klientów:

 • Zlecenie
  • Realizacja każdego projektu odbywa się na podstawie umowy zlecenia zawartej między zleceniodawcą i @media.
  • Zleceniodawca i @media wspólnie ustalają termin i zakres realizacji projektu.
  • Podstawą każdego projektu są materiały dostarczone przez zleceniodawcę. @media nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji projektu, wynikające z niedostarczenia przez zleceniodawcę materiałów w przewidzianym do tego terminie.
 • Gwarancja i aktualizacja
  • @media udziela 30-dniowej gwarancji po wykonaniu zlecenia.
  • W okresie gwarancji, zleceniodawca powinien sprawdzić, czy projekt zrealizowano zgodnie z jego życzeniem, a w przypadku stron internetowych, sprawdzić ich zawartość i funkcjonalność.
  • W okresie gwarancji @media zobowiązuje się bezpłatnie usunąć wszystkie zgłoszone usterki oraz jeżeli to konieczne wprowadzić do projektu drobne poprawki.
  • Gwarancja udzielana przez @media, nie obejmuje zasadniczych zmian projektu, jego rozbudowy lub technicznej modyfikacji.
  • Po zakończeniu okresu gwarancji, @media nie jest zobowiązana do dokonywania bezpłatnych zmian, poprawek i uzupełnień projektu. Może to nastąpić w ramach nowej umowy na wykonanie określonych usług.
  • Po okresie gwarancji, w przypadku stron internetowych, @media oferuje odpłatnie pakiety aktualizacyjne i stałą opiekę techniczną nad projektem.
 • Płatność
  • Płatność za wykonanie projektu odbywa się w dwóch ratach – 50% wynagrodzenia @media jako zaliczka przed rozpoczęciem prac nad projektem i pozostałe 50% w ciągu 7 dni po przekazaniu zleceniodawcy ukończonego projektu.
  • Płatność odbywa się na podstawie faktury @media, wysłanej elektronicznie w formacie PDF/HTML gotowym do druku. @media nie dostarcza faktur pocztą w formie papierowej.
  • W przypadku spóźnionych płatności, @media ma prawo wstrzymać pracę nad projektem do momentu wyrównania przez zleceniodawcę zaległości i naliczyć odsetki za spóźnioną płatność według stawek ustalonych przez brytyjski urząd skarbowy (HMRC).
  • Poprawki i uzupełnienia w okresie 30-dniowej gwarancji udzielanej przez @media, nie mają żadnego wpływu na zasady płatności.
 • Domena
  • W przypadku zarejestrowania domeny w @media, zleceniodawca jest zobowiązany uiszczać opłaty użytkowe każdego roku, przynajmniej na 14 dni przed upływem rocznego terminu użytkowania.
  • Jeżeli zleceniodawca nie uiści opłaty użytkowej za domenę w przewidzianym do tego terminie, @media ma prawo zablokować domenę.
  • Nieopłacone domeny nie są przedłużane na kolejny rok użytkowania i wygasają automatycznie. W takim wypadku, @media zastrzega sobie prawo dochodzenia zwrotu poniesionych kosztów na drodze cywilno-prawnej.
  • Umowę na użytkowanie domeny można wypowiedzieć w formie pisemnej lub mailowej najpóźniej 30 dni przed upływem opłaconego terminu użytkowania.
 • Serwer
  • W przypadku zarejestrowania serwera w @media, zleceniodawca jest zobowiązany uiszczać opłaty użytkowe każdego roku, przynajmniej na 14 dni przed upływem rocznego terminu użytkowania serwera.
  • Jeżeli zleceniodawca nie uiści opłaty użytkowej za serwer, @media ma prawo do usunięcia (wymazania) danych z serwera, po upływie 14 dni od daty zakończenia opłaconego czasu użytkowania serwera. @media nie ma obowiązku przechowywania danych usuniętych z nieopłaconego serwera. Jednocześnie, w takim wypadku, @media zastrzega sobie prawo dochodzenia zwrotu poniesionych kosztów na drodze cywilno-prawnej.
  • Umowę na użytkowanie serwera można wypowiedzieć w formie pisemnej lub mailowej, najpóźniej 30 dni przed upływem opłaconego terminu użytkowania.
  • W przypadku rezygnacji z usług przez zleceniodawcę, @media nie jest zobowiązana do bezpłatnej pomocy w przeniesieniu i konfiguracji projektu zleceniodawcy na innym serwerze.
  • @media nie odpowiada za nieprawidłowości w działaniu usług hostingowych bezpośrednio bądź pośrednio z winy czynników zewnętrznych tj. kataklizmów, powodzi, trzęsień ziemi, wyładowań atmosferycznych czy ataków typu DDoS.
  • @media nie odpowiada za przerwy w dostawach internetu na urządzeniach końcowych (klienckich) i/lub przerwy w połączeniach globalnych pomiędzy operatorami sieci.